22 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy. Szkolenie odbywało się w trzech panelach. Pierwszy z nich poprowadził Dyrektor Biura Izby Dariusz Dutkiewicz i dotyczył praktyk monopolistycznych na cmentarzu oraz praw i obowiązków zakładów pogrzebowych z tym związanych. Dyrektor omówił przy tej okazji rynek usług cmentarnych, podał przykłady praktyk monopolistycznych na cmentarzu, regulamin cmentarza oraz możliwość dochodzenia swoich praw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Drugie szkolenie „Rola mistrza ceremonii w świetle pracy administratora cmentarza i zakładów pogrzebowych” przeprowadził mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych pan Mariusz Lemieszewski. W tym przypadku zostały omówione dokumenty i formalności związane z ceremonią świecką oraz różnice w obrzędach. Wszystko to odbywało się przy oprawie muzycznej w wykonaniu organisty Gorzowskiego Domu Pogrzebowego. Ostatni wykład dotyczył odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na cmentarzu i w zakładzie pogrzebowym. Panel ten poprowadził przedstawiciel firmy brokerskiej Innpact Broker – pan Jacek Reubenbauer. Zakresem tematycznym była szkoda materialna i naruszenie dóbr osobistych jako źródło roszczeń pieniężnych, postępowanie w przypadku takiej sytuacji oraz możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i likwidacja tej szkody. Po skończonych szkoleniach uczestnicy udali się na obiad oraz otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.